Redogörelse för Kejserliga Alexanders-Universitets i Finland förvaltning och verksamhet ifrån den 1 September 1875 till samma dag 1878 (Separattryck, Helsingfors 1878)

«
» 106 sidor/sivua